بنز 6 چرخ کمپرسی یا تک

معرفی خودرو 

كاميون هاي بنز واگن هود (LK1924 / L و 2624 LK / L   ) كاميون هايي هستند كه موتور آن ها OM355 مي باشد.

اين كاميونها مجهز به سيستم هاي جديد از قبيل ترمز ABS ، ترمز خفه كن اگزوز، بخاري درجا ، كولر( بصورت آپشن ) وغيره جهت افزايش ايمني و راحتي راننده بوده و همچنين تجهيزات كاهش آلايندگي زيست محيطي نيز بر روي آن نصب شده است.

نام كاميونهاي 1924 LK / L و 2624 L/LK برگرفته از كلمات زير مي باشد:

 L: كاميون باري

LK: كاميون كمپرسي

19 : دو رقم اول سمت چپ در 1924 ،مجموع وزن خودرو و بار مجاز GVW)) بر حسب تن

26 : دو رقم اول سمت چپ در 2624 ، مجموع وزن خودرو و بار مجاز ( (GVW ،بر حسب تن

24 : دو رقم اول سمت راست در 1924 و 2624 ،ضرب در11 ،توان موتور بر حسب اسب بخار  (hp )مي باشد.

کامیون بنز ۱۹۲۴|ایران خودرو دیزل|جمشیدی دیزل

كليد خودرو

خودرو داراي كليدهايي به شرح زير مي باشد:

كليد سوييچ، دو عدد

كليد درب راننده وكمك راننده، دو عدد

كليد درب محفظه داشبورد، دو عدد

كليد تاخوگراف، دو عدد

كليد درب باك سوخت، دو عدد

صندلی راننده

1 -تنظيم پشتي صندلي به جلو وعقب

2 -تنظيم باال و پايين رفتن كب صندلي

2 -تنظيم شيب كب صندلي

4 -تنظيم صندلي در جلو و عقب رفتن بر روي ريل

صندلی كمک راننده

صندلي كمك راننده به نحوی طراحی شده که در پشت پشتی صندل وسط دو عدد جا ليواني و يك بشقاب جهت آسايش راننده و كمك راننده در نظر گرفته شده است. براي

برگرداندن صندلي كمك راننده اهرم پشت صندلي كمك راننده را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

كمربند ایمنـی

صندلي راننده و كمك آن هر كدام مجهز به يك كمربند ايمني با سه نقطه اتكتا مي باشد.

تنظيم ساعت

براي تنظيم ساعت ابتدا پنل جلويي تاخوگراف را باز و كارت كيلومتر را از تاخوگراف خارج نماييد. سپس ساعت را با فشردن دو دكمه تنظيم نموده و كارت كيلومتر را در داخل تاختوگراف قرار داده و كنترل نماييد كه آيا زمان نشان داده شده در نمايشگر با مقياس

كارت كيلومتر تطابق دارد يا خير. در غير اينصورت سوزن عقربه هاي ساعت را 261 درجه به جلو بچرخانيد (12 ساعت)، سپس پنل جلويي را ببنديد.